Bạn sẽ chọn mua lụa thế nào?

Bạn sẽ chọn mua lụa thế nào?
Lụa chất lượng tốt, giá cao cũng được
65  62.5%
Luạ tốt nhưng phải rẻ
24  23.1%
Lụa xịn, không đụng hàng
14  13.5%
Lụa rẻ, chất lượng thế nào cũng được
1  1%

Số người tham gia bình chọn  :  104
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ ba, 08 Tháng 11 2011 12:48
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ tư, 06 Tháng 3 2024 22:00
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Tan A TTC JSC

Thăm dò ý kiến

Bạn sẽ chọn mua lụa thế nào?